Wereld­lichtjes­dag Zoetermeer

Zondag 9 december 2018

Herdenking 2018

Op zondagavond 9 december werd de begraafplaats bij crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer, in de duisternis van de avond verlicht door vele meegebrachte kaarsen, lantaarns en lichtjes.
Tijdens de sfeervolle, indrukwekkende stille lichtjestocht stond iedereen deze avond, samen met weeouders, familie en andere belangstellenden, stil bij alle overleden kinderen. Ieder in eigen gedachten en vol van herinneringen.

Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Verlichte paden
Cor van Peufflik en Karel Pheiver van de Gemeente Zoetermeer hadden met fakkels, vuurkorven en lichtstrengen gezorgd dat de paden naar de kindergraven verlicht waren.
Een hele uitdaging gezien de onstuimigheid van het weer deze zondagavond.

Sfeervol
De zesde Wereldlichtjesdag-herdenking in Zoetermeer was een sfeervolle en bijzondere bijeenkomst met meer dan 225 bezoekers. Na de stille tocht kwamen de bezoekers samen in de aula van de Meerbloemhof.
De door de weeouders meegebrachte foto's van hun overleden kinderen werden ter gedachtenis, geplaatst in het licht van vele kaarsjes.
De namen van 83 overleden kinderen vormden de kern van de herdenking waarin teksten en gedichten zijn voorgedragen.

Muziek
De muziek van hangdrummer Joris Cohen, violiste Moniek de Leeuw, zanger René van Kooten en pianist Martin Verheesen vormde een sfeervolle omlijsting van de herdenking.
Waar woorden niet meer passen, kan muziek spreken. Joris, Moniek, René en Martin zorgen voor een ingetogen en ontroerende muzikale omlijsting.

Ook burgemeester Aptroot en zijn echtgenote waren aanwezig en onder de indruk van deze sfeervolle herdenking. Na afloop van de herdenking is er nagepraat en zijn ervaringen en emoties gedeeld in de koffiekamer van de Meerbloemhof, waarna ieder met eigen herinneringen weer huiswaarts keerde.

Zondag 9 december 2018

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2018


Schoolopdracht door Mitch MarinusGemaakt door Anne Versluis


Geen kind is zo aanwezig
als het kind dat wordt gemist

Uit: Stil Verdriet (2011) van Manu Keirse

Geschiedenis

In 1997 is Wereldlichtjesdag in de Verenigde Staten onder de naam Worldwide Candle Lighting ontstaan. Het jaarlijks lichtritueel op de tweede zondag van december is inmiddels over de hele wereld verspreid geraakt. In Nederland vond in 2009 de eerste bijeenkomst plaats in Apeldoorn onder de naam Wereldlichtjesdag. In december 2014 zijn in ruim tachtig plaatsen in Nederland Wereldlichtjesdag-bijeenkomsten georganiseerd.


Zondag 10 december 2017

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2017

Zondag 11 december 2016

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2016

Donderdag 3 november 2016

Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

Zondag 13 december 2015

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2015

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2014

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2013


ik kan je voelen
ik kan je proeven in de wind
ik kan je vinden
want je bent en blijft mijn kind

Uit: De hemel is dichtbij, lied van Bastiaan Ragas en Christiaan Hoff, bewerkt door Ester Klören-Ruijg

Over ons

Yvanka de Vos-Vancrayelynghe
Yvanka is getrouwd en moeder van 2 kinderen. Zij is werkzaam in het openbaar onderwijs in Zoetermeer, bij stichting OPOZ. Haar dochter Fay is in 2015, na een zwangerschap van 9 maanden doodgeboren. In haar vrije tijd is ze betrokken bij de toneelgroep ZPOT. Deze groep zet elk jaar een toneelstuk op de planken, voor de leerlingen van alle openbare scholen in Zoetermeer. Yvanka helpt mee in de organisatie en speelt ook geregeld mee in deze toneelstukken.

Geert Sipman
Geert is vader van twee dochters. Zijn jongste dochter (17) overleed eind 2011 aan kanker. ‘Zoveel momenten dat ik Martine wil helpen, beschermen, liefhebben. Ik kan nu alleen nog maar trots zijn, dat ik haar vader mocht zijn. De positiviteit van Martine geeft mij energie om me in te zetten voor de strijd tegen kinderkanker, te leven met het verlies en zo mogelijk anderen te steunen bij verdriet dat het verlies van een kind met zich meebrengt.'

Anita de Roode
Anita heeft een zoon. Zij is eigenaar van De Troostkamer, een winkel voor passende, lieve cadeautjes voor alle momenten in het leven. Anita is jarenlang vrijwilliger geweest in het Bijna Thuis Huis Zoetermeer, waar zij zorg bood aan stervenden.
Website: www.detroostkamer.nl

Anneke van Slooten-Selhorst
Anneke is getrouwd en is moeder van twee zonen. Naast haar werk bij de politie-eenheid Den Haag, werkt Anneke al jarenlang als vrijwilligster bij het Bijna Thuis Huis waar zorg en ondersteuning wordt geboden aan mensen in de laatste fase van hun leven.

Ingrid Nijssen
Ingrid heeft twee zonen. Zij werkt bij een verzekeringsmaatschappij in Zoetermeer, waar zij onder andere mensen begeleidt die door ziekte of letsel hun beroep niet kunnen uitoefenen. Jarenlang is Ingrid vrijwilliger geweest bij Pro Patria en in de ouderraad van de basisschool van haar kinderen, waar zij talloze evenementen heeft georganiseerd.
Wegens persoonlijke omstandigheden, kan Ingrid ons dit jaar niet ondersteunen.


V.l.n.r.: Yvanka, Geert, Anita en Anneke.

Gebroken glas

Als mijn omtrek vergezel je mij
geef je vaste vorm
lijnen aan de verzameling indrukken
die tezamen ‘ik’ geworden zijn

Zoals zand de dijken dekking geeft, stut je mij
tegen de kracht van de weergaloze zee
machtig voel ik mij met jou
om mijn gebroken glas heen

Onaantastbaar door jou beschermd
de scherven van geluk
die met geen lijm
tot een geheel te helen zijn

Kathy Beckers-Mansell

Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

ANBI
Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer is vanaf 1 januari 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status wordt slechts dan verstrekt als een stichting aantoonbaar het maatschappelijk belang en/of het goede doel dient. Op grond van de ANBI-status zijn donaties, giften en schenkingen aan Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer voor de gever aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn schenkingen en erfenissen vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
Meer informatie vindt u hier.

Adres: Dorpsstraat 112G, 2712 AN Zoetermeerr
Telefoonnummer: 079-360 2426
E-mail-adres: info@wereldlichtjesdagzoetermeer.nl
Website: www.wereldlichtjesdagzoetermeer.nl

Kamer van Koophandel: 67201520
Fiscaal nummer (RSIN): 856873032
Bankrekeningnummer: Regiobank IBAN: NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

Bestuur
Anita de Roode, voorzitter
Ingrid Nijssen, secretaris
Anneke Van Slooten-Selhorst, interim penningmeester
Geert Sipman, algemeen bestuurslid
Yvanka de Vos-Vancrayelynghe, algemeen bestuurslid

Het vrijwillige bestuur en andere betrokken vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het organiseren van een jaarlijkse herdenking of een andere activiteit met als doel het bieden van steun en erkenning aan ouders die een kind hebben verloren en hun naasten.

Financieel:
De stichting is opgericht in 2016 en het eerste boekjaar eindigt derhalve op 31-12-2016. De stichting begon met een positief saldo van € 306,18 dat bestond naar aanleiding van de organisatie van Wereldlichtjesdag 2015, voordat de stichting in het leven geroepen werd. Het positieve resultaat over ons eerste boekjaar bedraagt ruim 1.000 euro waarmee het saldo van de activa uitkwam op € 1.038,21 aan het einde van 2016. Dit saldo zal een basis geven voor de plechtigheid van het komende jaar.

Baten
Tijdens het eerste jaar van de stichting hebben we giften ter waarde van € 1048,47 mogen ontvangen. Dit zijn zowel giften van bedrijven als van particulieren. De oprichting van de stichting is belangeloos gedaan door onze notaris Just te Zoetermeer en is niet als bate verantwoord. De baten per 2017 zijn € 971,75.

Lasten
De kosten voor de plechtigheid zijn voornamelijk de kosten voor kaarsen, bloemen voor de muzikanten en attenties voor de vrijwilligers. Er is eenmalig op geadverteerd, de overige kosten bedragen kosten voor de inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel. De lasten per 2017 zijn € 461,08.

Jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag 2018
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2018

Bekijk hier het jaarverslag 2017
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2017

Bekijk hier het jaarverslag 2016
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2016Dank

Particulieren
Vele gulle particuliere gevers en behulpzame vrijwilligers leveren een bijdrage aan de totstandkoming van deze herdenking, waarvoor onze grote dank.

Ondersteuning
Wereldlichtjesdag Zoetermeer wordt gefaciliteerd door Monuta Uitvaartzorg. Monuta stelt ons de locatie Meerbloemhof met alle interne faciliteiten, waaronder catering en drukwerk, ter beschikking, waarvoor onze grote dank.

De Gemeente Zoetermeer stelt de begraafplaats met sfeervolle verlichting voor ons open en werkt via Floravontuur mee aan de bekendmaking van onze herdenking, waarvoor onze grote dank.

Het Monuta Charity Fund heeft onze fondsaanvraag voor de bouw van deze website gehonoreerd, waarvoor onze grote dank.

Sponsoring
Wereldlichtjesdag Zoetermeer wordt gesponsord door onderstaande Zoetermeerse bedrijven die zich maatschappelijk verbonden voelen met de gemeenschap van Zoetermeer. Hun bijdrage maakt Wereldlichtjesdag in Zoetermeer mede mogelijk, waarvoor onze grote dank.

Het licht van Wereldlichtjesdag
Het licht van gedeelde rouw
Het licht van troost
Het licht van erkenning van het verdriet
Het licht van herinneringen
Het licht van vergeving
Het licht van overgave aan de loop van het leven
Het licht van aanvaarding
Het licht van nieuw geluk met een rouwrandje
Het licht van hoop
Het licht van blijvende verbintenis
Het licht van liefde

Uit: Overpeinzing Wereldlichtjesdag, ongepubliceerde tekst van Kathy Beckers-Mansell

Contact

Via e-mail:
info@wereldlichtjesdagzoetermeer.nl

Of persoonlijk:
Anita de Roode
In De Troostkamer
Dorpsstraat 112G
Zoetermeer

We zijn blij met kleine en grote donaties.
Als u iets wilt geven, dan kunt u een bijdrage storten op rekeningnummer NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer of persoonlijk een bijdrage doen in het donatiepotje dat bij Anita in De Troostkamer staat.
Met uw bijdrage kunnen we met veel vrijwillige handen Wereldlichtjesdag organiseren!