Wereld­lichtjes­dag Zoetermeer

Zondag 11 december 2022
DONEER

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer

Zondag 11 december 2022

Voor de 10e keer in Zoetermeer

Wát een bijzondere 10e Wereldlichtjesdag herdenking mochten we beleven .........en zo fijn dat we weer met z’n allen bij elkaar konden zijn!

De route van de stille lichtjestocht was weer sfeervol gemaakt door de vele vuurkorven, fakkels en lantaarns. Dank daarvoor aan onze vrijwilligers Cor van Peufflik en Karel Pheiver van de Gemeente Zoetermeer. Het zorgde voor licht, warmte en een magische sfeer.

In de aula van de Meerbloemhof, waar we wederom gastvrij ontvangen werden door alle lieve medewerkers van Monuta, hadden we een prachtige herdenkingsdienst met ruim 200 aanwezigen.

Ondanks dat de Cirkel van Liefde op de begraafplaats nog niet gereed is, droeg Robert Roos het daarvoor speciaal geschreven gedicht voor: Een plek.
Daarna hebben we kunnen luisteren naar mooie woorden én muziek van René van Kooten (zang), Sil van der Zwan (zang), Martin Verheesen (piano) en Jelle Ligthart (hangdrum). Woorden en muziek hebben ons tot in het diepste van ons hart geraakt..

72 Overleden kinderen zijn bij naam genoemd.......pijnlijk ontroerend en toch ook mooi💖.
Het is o zo belangrijk dat hun namen genoemd blijven worden. Onze kinderen die nog zo veel hadden willen en kunnen betekenen.

Graag willen we allen bedanken voor de warmte en verbondenheid die we hebben gevoeld en voor de ontelbare lichtjes die we met z’n allen hebben gebrand en zo hebben bijgedragen aan het lint van licht rond de aarde.

Met de vele mooie reacties die we mochten ontvangen na deze Wereldlichtjesdag, kunnen we niets anders dan ons gaan inzetten om ook in 2023 weer een herdenking te organiseren.

Zondag 11 december 2022

Herdenking Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2022


Geen kind is zo aanwezig
als het kind dat wordt gemist

Uit: Stil Verdriet (2011) van Manu Keirse


ik kan je voelen
ik kan je proeven in de wind
ik kan je vinden
want je bent en blijft mijn kind

Uit: De hemel is dichtbij, lied van Bastiaan Ragas en Christiaan Hoff, bewerkt door Ester Klören-Ruijg

Over ons

Geert Sipman
Geert is vader van twee dochters. Zijn jongste dochter (17) overleed eind 2011 aan kanker. ‘Zoveel momenten dat ik Martine wil helpen, beschermen, liefhebben. Ik kan nu alleen nog maar trots zijn, dat ik haar vader mocht zijn. De positiviteit van Martine geeft mij energie om me in te zetten voor de strijd tegen kinderkanker, te leven met het verlies en zo mogelijk anderen te steunen bij verdriet dat het verlies van een kind met zich meebrengt.'

Anita de Roode
Anita heeft een zoon. Zij is eigenaar van De Troostkamer, een winkel voor passende, lieve cadeautjes voor alle momenten in het leven. Anita is jarenlang vrijwilliger geweest in het Bijna Thuis Huis Zoetermeer, waar zij zorg bood aan stervenden.
Website: www.detroostkamer.nl

Anneke van Slooten-Selhorst
Anneke is getrouwd en is moeder van twee zonen. Naast haar werk bij de politie-eenheid Den Haag, werkt Anneke al jarenlang als vrijwilligster bij het Bijna Thuis Huis waar zorg en ondersteuning wordt geboden aan mensen in de laatste fase van hun leven.

Monique Kupras
Monique is getrouwd en heeft samen met haar man een dochter. Zij is eigenaar van Infinity Uitvaartzorg en wordt derhalve vrijwel dagelijks geconfronteerd met overlijden en verlies. Zij vindt het een voorrecht om vrijwilligster te zijn bij Wereldlichtjesdag Zoetermeer.

Marjolein van Melzen
Marjolein is getrouwd, moeder van 2 zonen en een dochter en oma van 4 kleinkinderen. Zij is werkzaam binnen het katholiek onderwijs in Zoetermeer, als intern begeleider bij de Unicoz onderwijsgroep. Als vrijwilligster is zij betrokken geweest bij het Familie Huis (een logeerhuis voor ouders van kinderen welke in het Langeland Ziekenhuis opgenomen waren.) Na sluiting van dit mooie initiatief wil zij graag haar tijd en inzet geven aan een andere mooie, maatschappelijke organisatie, waarbij zij zich bevoorrecht weet, gezonde kinderen en kleinkinderen te zien opgroeien!


V.l.n.r.: Monique, Anita, Geert, Marjolein en Anneke.

Gebroken glas

Als mijn omtrek vergezel je mij
geef je vaste vorm
lijnen aan de verzameling indrukken
die tezamen ‘ik’ geworden zijn

Zoals zand de dijken dekking geeft, stut je mij
tegen de kracht van de weergaloze zee
machtig voel ik mij met jou
om mijn gebroken glas heen

Onaantastbaar door jou beschermd
de scherven van geluk
die met geen lijm
tot een geheel te helen zijn

Kathy Beckers-Mansell

Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

ANBI
Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer is vanaf 1 januari 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status wordt slechts dan verstrekt als een stichting aantoonbaar het maatschappelijk belang en/of het goede doel dient. Op grond van de ANBI-status zijn donaties, giften en schenkingen aan Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer voor de gever aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn schenkingen en erfenissen vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Meer informatie >>>

ANBI formulier >>>

Adres: Dorpsstraat 112G, 2712 AN Zoetermeerr
Telefoonnummer: 079-360 2426
E-mail-adres: info@wereldlichtjesdagzoetermeer.nl
Website: www.wereldlichtjesdagzoetermeer.nl

Kamer van Koophandel: 67201520
Fiscaal nummer (RSIN): 856873032
Bankrekeningnummer: Regiobank IBAN: NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

Bestuur
Anita de Roode, voorzitter
Geert Sipman, secretaris
Anneke Van Slooten-Selhorst, penningmeester
Marjolein van Melzen, algemeen bestuurslid
Monique Kupras, algemeen bestuurslid

Het vrijwillige bestuur en andere betrokken vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het organiseren van een jaarlijkse herdenking of een andere activiteit met als doel het bieden van steun en erkenning aan ouders die een kind hebben verloren en hun naasten.

Financieel:
Jaarverslag
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2022

Bekijk hier het jaarverslag 2021
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2021

Bekijk hier het jaarverslag 2020
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2020

Bekijk hier het jaarverslag 2019
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2019

Bekijk hier het jaarverslag 2018
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2018

Bekijk hier het jaarverslag 2017
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2017

Bekijk hier het jaarverslag 2016
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2016Dank

Particulieren
Vele gulle particuliere gevers en behulpzame vrijwilligers leveren een bijdrage aan de totstandkoming van deze herdenking, waarvoor onze grote dank.

Ondersteuning
Wereldlichtjesdag Zoetermeer wordt gefaciliteerd door Monuta Uitvaartzorg. Monuta stelt ons de locatie Meerbloemhof met alle interne faciliteiten, waaronder catering en drukwerk, ter beschikking, waarvoor onze grote dank.

De Gemeente Zoetermeer stelt de begraafplaats met sfeervolle verlichting voor ons open en werkt mee aan de bekendmaking van onze herdenking, waarvoor onze grote dank.

Het Monuta Charity Fund heeft onze fondsaanvraag voor de bouw van deze website gehonoreerd, waarvoor onze grote dank.

Sponsoring
Wereldlichtjesdag Zoetermeer wordt gesponsord door onderstaande Zoetermeerse bedrijven die zich maatschappelijk verbonden voelen met de gemeenschap van Zoetermeer. Hun bijdrage maakt Wereldlichtjesdag in Zoetermeer mede mogelijk, waarvoor onze grote dank.

Het licht van Wereldlichtjesdag
Het licht van gedeelde rouw
Het licht van troost
Het licht van erkenning van het verdriet
Het licht van herinneringen
Het licht van vergeving
Het licht van overgave aan de loop van het leven
Het licht van aanvaarding
Het licht van nieuw geluk met een rouwrandje
Het licht van hoop
Het licht van blijvende verbintenis
Het licht van liefde

Uit: Overpeinzing Wereldlichtjesdag, ongepubliceerde tekst van Kathy Beckers-Mansell

Contact

Via e-mail:
info@wereldlichtjesdagzoetermeer.nl

Of persoonlijk:
Anita de Roode
In De Troostkamer
Dorpsstraat 112G
Zoetermeer


We zijn blij met kleine en grote donaties.
Als u iets wilt geven, dan kunt u een bijdrage storten op rekeningnummer NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer.
Of klik op de doneer-knop:
DONEER

Met uw bijdrage kunnen we met veel vrijwillige handen Wereldlichtjesdag organiseren!