Wereld­lichtjes­dag Zoetermeer

Zondag 8 december 2024

Wereldwijd steken weeouders – ouders van een overleden kind – en familieleden van overleden kinderen elk jaar op de tweede zondag van december om 19.00 uur een kaars aan. Door de tijdzones ontstaat er een etmaal lang een band van licht om onze aarde. Alle overleden kinderen worden herdacht, ook stil geboren kinderen en volwassen kinderen, ongeacht hoe lang geleden ze zijn overleden.

Herdenking 11e Wereldlichtjesdag Zoetermeer

Zondag 10 december 2023

De 11e Wereldlichtjesdag in Zoetermeer was weer bijzonder!

De symbolische stille lichttocht werd vol liefde en eerbied voor onze veel te vroeg overleden kinderen gelopen door de weeouders, broertjes en zusjes, familie en vrienden. Burgemeester Bezuijen en zijn echtgenote toonden hun medeleven door deze tocht mee te lopen.

Lees meer >>>

Geen kind is zo aanwezig
als het kind dat wordt gemist

Uit: Stil Verdriet (2011) van Manu Keirse


ik kan je voelen
ik kan je proeven in de wind
ik kan je vinden
want je bent en blijft mijn kind

Uit: De hemel is dichtbij, lied van Bastiaan Ragas en Christiaan Hoff, bewerkt door Ester Klören-Ruijg

Over ons

Geert Sipman
Mijn naam is Geert. Ik ben vader van twee dochters. Mijn jongste dochter overleed eind 2011 aan kanker. Ze werd slechts 17 jaar. Zoveel momenten dat ik Martine wil helpen, beschermen en liefhebben. Ik kan nu alleen nog maar trots zijn, dat ik haar vader mocht zijn. De positiviteit van Martine geeft mij energie om me in te zetten voor de strijd tegen kinderkanker, te leven met het verlies en zo mogelijk anderen te steunen bij verdriet dat het verlies van een kind met zich meebrengt.

Monique Kupras
Mijn naam is Monique. Ik ben getrouwd en heb samen met mijn man een dochter. Als eigenaar van Infinity Uitvaartzorg word ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met overlijden en verlies. Ik ervaar het dan ook als een voorrecht om vrijwilligster te zijn bij Wereldlichtjesdag Zoetermeer.

Nicole van der Vet
Mijn naam is Nicole. Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen; Tim, Summer en Benjamin. Voorheen mocht ik al van een afstand, via een van de bestuursleden, mee krijgen wat een bijzonder werk deze stichting verricht. In 2019 overleed onze zoon Benjamin. Vanaf dat moment was ik opeens zelf een weeouder die troost vond bij de dienst van Stichting Wereldlichtjesdag. Toen ik in 2022 werd gevraagd om deel te nemen in het bestuur, hoefde ik ook niet lang na te denken. Wat een eer!

Martijn de Groot
Mijn naam is Martijn. Ik ben getrouwd en vader van twee zoons en een dochter. Mijn zoons overleden beiden enkele dagen na de geboorte in 2008 en 2010, mijn dochter kwam gelukkig kerngezond ter wereld in 2018. In de jaren na het verlies van onze kinderen hebben we Wereldlichtjesdag met regelmaat bezocht. Bij kunnen dragen aan de organisatie van deze mooie avond om anderen steun te kunnen geven in hun verlies, was voor mij reden om als bestuurslid toe te treden.

Yvonne van Wingerde
Mijn naam is Yvonne. Ik woon samen en ben moeder van twee volwassen kinderen en twee bonuskinderen. In 2022 heb ik vanuit mijn werk bij de gemeente Zoetermeer mijn steentje bijgedragen aan Wereldlichtjesdag. Dat was voor mij zo bijzonder en heeft mij geraakt. Om nu als bestuurslid mijn steentje bij te kunnen dragen is voor mij een eer! Op deze manier hoop ik steun te geven aan weeouders in hun verlies.


V.l.n.r.: Nicole, Monique, Martijn, Geert en Yvonne.

Gebroken glas

Als mijn omtrek vergezel je mij
geef je vaste vorm
lijnen aan de verzameling indrukken
die tezamen ‘ik’ geworden zijn

Zoals zand de dijken dekking geeft, stut je mij
tegen de kracht van de weergaloze zee
machtig voel ik mij met jou
om mijn gebroken glas heen

Onaantastbaar door jou beschermd
de scherven van geluk
die met geen lijm
tot een geheel te helen zijn

Kathy Beckers-Mansell

Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

ANBI
Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer is vanaf 1 januari 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status wordt slechts dan verstrekt als een stichting aantoonbaar het maatschappelijk belang en/of het goede doel dient. Op grond van de ANBI-status zijn donaties, giften en schenkingen aan Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer voor de gever aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn schenkingen en erfenissen vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Meer informatie >>>

ANBI formulier >>>

E-mail-adres: info@wereldlichtjesdagzoetermeer.nl
Website: www.wereldlichtjesdagzoetermeer.nl

Kamer van Koophandel: 67201520
Fiscaal nummer (RSIN): 856873032
Bankrekeningnummer: Regiobank IBAN: NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

Bestuur
Geert Sipman, voorzitter
Monique Kupras, penningmeester
Nicole van der Vet, algemeen bestuurslid
Martijn de Groot, algemeen bestuurslid
Yvonne van Wingerde, algemeen bestuurslid

Het vrijwillige bestuur en andere betrokken vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het organiseren van een jaarlijkse herdenking of een andere activiteit met als doel het bieden van steun en erkenning aan ouders die een kind hebben verloren en hun naasten.

Financieel:
Jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag 2023
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2023

Bekijk hier het jaarverslag 2022
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2022

Bekijk hier het jaarverslag 2021
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2021

Bekijk hier het jaarverslag 2020
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2020

Bekijk hier het jaarverslag 2019
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2019

Bekijk hier het jaarverslag 2018
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2018

Bekijk hier het jaarverslag 2017
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2017

Bekijk hier het jaarverslag 2016
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2016Dank

Particulieren
Vele gulle particuliere gevers en behulpzame vrijwilligers leveren een bijdrage aan de totstandkoming van deze herdenking, waarvoor onze grote dank.

Ondersteuning
Wereldlichtjesdag Zoetermeer wordt gefaciliteerd door Monuta Uitvaartzorg. Monuta stelt ons de locatie Meerbloemhof met alle interne faciliteiten, waaronder catering en drukwerk, ter beschikking, waarvoor onze grote dank.

De Gemeente Zoetermeer stelt de begraafplaats met sfeervolle verlichting voor ons open en werkt mee aan de bekendmaking van onze herdenking, waarvoor onze grote dank.

Het Monuta Charity Fund heeft onze fondsaanvraag voor de bouw van deze website gehonoreerd, waarvoor onze grote dank.

Sponsoring
Wereldlichtjesdag Zoetermeer wordt gesponsord door onderstaande Zoetermeerse bedrijven die zich maatschappelijk verbonden voelen met de gemeenschap van Zoetermeer. Hun bijdrage maakt Wereldlichtjesdag in Zoetermeer mede mogelijk, waarvoor onze grote dank.

Het licht van Wereldlichtjesdag
Het licht van gedeelde rouw
Het licht van troost
Het licht van erkenning van het verdriet
Het licht van herinneringen
Het licht van vergeving
Het licht van overgave aan de loop van het leven
Het licht van aanvaarding
Het licht van nieuw geluk met een rouwrandje
Het licht van hoop
Het licht van blijvende verbintenis
Het licht van liefde

Uit: Overpeinzing Wereldlichtjesdag, ongepubliceerde tekst van Kathy Beckers-Mansell