Wereld­lichtjes­dag Zoetermeer

Zondag 10 december 2017
Aanmelden

Herdenking 2016

Op zondag 11 december 2016 was er voor de vierde keer in Zoetermeer een Wereldlichtjesdag-herdenking. 260 bezoekers, bestaande uit weeouders en hun naasten, werden met kaarslicht en betoverende hangdrummuziek van Joris Cohen en Javier Murugarren ontvangen bij Crematorium Meerbloemhof van Monuta. Om 18.45u vormden alle aanwezigen een indrukwekkende stoet met licht van lantaarntjes en kaarsjes. Om 19.00u begon de stille lichttocht over de begraafplaats, waar Cor en Karel van Gemeente Zoetermeer ons een sfeervol en troostend welkom gaven met fakkels, vuurkorven en lichtstrengen. 230 bezoekers namen na de lichttocht plaats in de aula van de Meerbloemhof waar foto’s van de overleden kinderen tussen kaarsen werden geplaatst. In de aula hebben we geluisterd naar het noemen van de namen van 66 overleden kinderen. Er werden gedichten en teksten ter overweging en ter troost uitgesproken. Harpiste Carla Bos, fluitiste Riëtte Beumer en de hangdrummers Joris en Javier brachten muziek van verdriet, liefde en hoop. Na afloop van de bijeenkomst in de aula, was er ruimte voor ontmoeten en gesprek in de koffiekamer van de Meerbloemhof.

Het was een intense bijeenkomst: we hebben allemaal elkaar gedragen in onze kwetsbaarheid en dat is om stil en dankbaar om te zijn. Ieder had daarin zijn eigen deel: weeouders, naasten, de lieve mensen van Monuta Ogier: Jeanine van den Brink, Esther Snelders, Frank van Veen, Jacqueline Baak, Mary Jacobs-Wientjens, Cor van Peufflik en Karel Pheiver van Gemeente Zoetermeer die de begraafplaats zo mooi hebben verlicht, fotograaf Ron Jenner, harpiste Carla Bos, fluitiste Riëtte Beumer, hangdrummers Joris Cohen en Javier Murugarren, leerkrachten-in-spé Kelsey en Jeanine die de kinderen aan de kindertafel begeleid hebben, onze familie en vrienden die waardevolle helpende handen waren en natuurlijk ons warme vrijwilligersteam bestaande uit Anita de Roode, Ingrid Nijssen, Anneke Van Slooten-Selhorst, Geert Sipman en Kathy Beckers-Mansell. Achter de schermen waren er vele sponsoren die vanuit grote dank genoemd staan op onze website.

Het vrijwilligersteam van Wereldlichtjesdag Zoetermeer kijkt met een goed gevoel terug op een intense herdenking op zondag 11 december 2016. De hieronder genoemde sponsoren, helpende handen en donateurs hebben allemaal bijgedragen aan deze herdenking. Met de steun van jullie allen, is het mogelijk om komend jaar weer de herdenking te organiseren. Wereldlichtjesdag 2017 zal zijn op zondag 10 december 2017.

Wij danken u allen voor de sponsoring, voor het helpen, voor elke bijdrage, alle warme inzet en bemoediging.

Ingrid,
Anneke,
Geert,
Anita, De Troostkamer
Kathy, MetJariNogmaals willen we aan hen onze dank betuigen.
Helpende handen rondom de herdenking 
Manfred, Marjolein, Kelsey, Jeanine, Menno, Tijn, Astrid, Dorothé, Ton, Raymond en Ton

Particuliere giften en donaties
Van vele weeouders en betrokkenen hebben we met dankbaarheid een donatie mogen ontvangen op de avond zelf of op onze rekening.

Rectificatie
In het tekstboekje dat bezoekers hebben gekregen na afloop van de herdenking, staat per abuis een verkeerd website bij het gedicht Ik mis je in alle Kleuren van Margreet Jansen. De juiste website is: www.woordenpalet.nl.


Foto's Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2016

Gemaakt door Ron Jenner

Geen kind is zo aanwezig
als het kind dat wordt gemist

Uit: Stil Verdriet (2011) van Manu Keirse

Geschiedenis

In 1997 is Wereldlichtjesdag in de Verenigde Staten onder de naam Worldwide Candle Lighting ontstaan. Het jaarlijks lichtritueel op de tweede zondag van december is inmiddels over de hele wereld verspreid geraakt. In Nederland vond in 2009 de eerste bijeenkomst plaats in Apeldoorn onder de naam Wereldlichtjesdag. In december 2014 zijn in ruim tachtig plaatsen in Nederland Wereldlichtjesdag-bijeenkomsten georganiseerd.

2016

Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer
Met dankbaarheid kunnen we vermelden dat we een officiële stichting zijn geworden: Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer. Op donderdag 3 november 2016 is de akte van oprichting van onze stichting gepasseerd bij notariskantoor Just Van der Bijl te Zoetermeer. Notaris mr. Arie Jan van der Bijl, directeur Camillus Overmeire en kandidaat-notaris Machiel Abas hebben belangeloos hun medewerking verleend bij alle voorbereidingen en waren aanwezig bij het ondertekenen van de akte door de zes bestuursleden: voorzitter Kathy Beckers, secretaris Ingrid Nijssen, penningmeester Ton Beckers, algemeen bestuursleden Anita de Roode, Anneke van Slooten en Geert Sipman.

Als stichting hopen we vanuit een officieel kader een beroep te kunnen doen op financiële ondersteuning en sponsoring door bedrijven in en om Zoetermeer alsmede op fondsen. Alleen met financiële ondersteuning, sponsoring en door fondswerving kan de jaarlijkse voortgang van de Wereldlichtjesdag-herdenking voor de toekomst worden gewaarborgd. De herdenking biedt erkenning, herkenning en troost aan weeouders.

Ieder die deze dag een warm hart toedraagt, wordt uitgenodigd een bijdrage over te maken op onze bankrekeningnummer: NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer of persoonlijke en bijdrage te doen in het donatiepotje in de Troostkamer, Dorpsstraat 112G Zoetermeer. Indien u als bedrijf of organisatie de stichting wilt steunen, wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen via info@wereldlichtjesdagzoetermeer.nl.Eveline van den Bosch heeft vanwege de drukte rondom haar gezin en werk besloten om zich terug te trekken uit de organisatie van de volgende edities van Wereldlichtjesdag. We danken Eveline voor haar enorme inzet en grote bijdrage aan de prachtige herdenkingen van 2014 en 2015.
De herdenking van dit jaar zal zijn op zondag 11 december 2016.2015

In 2015 bestond onze vrijwillige organisatie uit Ingrid Nijssen, Eveline van den Bosch, Anita de Roode en Kathy Beckers-Mansell. Het doel van onze organisatie is om een onafhankelijke, stabiele, zorgvuldige jaarlijkse voortgang van de Wereldlichtjesdag in Zoetermeer te realiseren. We hebben van Monuta de toezegging gekregen dat zij ons jaarlijks willen faciliteren om onze doelstelling te verwezenlijken. Daarnaast heeft het Monuta Charity Fund onze fonds-aanvraag voor de bouw van een eigen website gehonoreerd. Het Monuta Charity Fund is een fonds dat geld beschikbaar stelt voor lokale initiatieven die gericht zijn op het bieden van zorg aan nabestaanden. Met het toegekende bedrag hebben we onder andere deze website laten bouwen.


V.l.n.r.: Eveline, Kathy, Ingrid en Anita

Op zondagavond 13 december 2015 werd op de begraafplaats bij crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer de duisternis van de avond verlicht door vele kaarsen, lantaarns, lichtjes, fakkels en vuurkorven. Met veel licht kwamen voor het derde jaar in Zoetermeer weeouders en hun naasten bijeen om hun overleden kinderen te herdenken.
Honderdzestig weeouders, naasten en vrijwilligers liepen met kaarsen aan een stille lichttocht langs de kindergraven, waarna ze in de zaal van het crematorium Meerbloemhof konden plaatsnemen. Daar werden teksten ter overweging uitgesproken, de namen van negenenvijftig overleden kinderen genoemd en stilte in acht genomen. Zangeres Natalie Merfort ontroerde de bezoekers met haar zang en pianospel. Het was een gedenkwaardige bijeenkomst met ruimte voor emoties. Na afloop was er gelegenheid tot gesprek en gaven bezoekers aan zich getroost te hebben gevoeld door de herdenking. Een overleden kind, van welke leeftijd ook, laat kringen achter in het leven van de weeouders en van vele anderen.Foto's Wereldlichtjesdag Zoetermeer 2015

Gemaakt door Ron JennerDe organisatie van Wereldlichtjesdag Zoetermeer kijkt terug op een bijzondere en waardevolle herdenking op 13 december 2015. Velen hebben bijgedragen aan deze herdenking.

Nogmaals willen we aan hen onze dank betuigen.

Helpende handen op de avond van de herdenking:
Anneke, Dorothé, Ton, Fabian, Tijn, Menno en Ton

Allen hartelijk dank voor jullie sponsoring, bijdrage en warme inzet.

Eveline
Ingrid
De Troostkamer, Anita
MetJari, Kathy


2014

In 2014 bestond het team vrijwilligers uit Ingrid Nijssen, Eveline van den Bosch, Ester Klören-Ruijg, Anita de Roode en Kathy Beckers-Mansell. Vanuit de verwachting dat er meer bezoekers zouden komen, hebben we voor 2014 gezocht naar een ruimere locatie en naar praktische en financiële facilitering door een organisatie. Het crematorium Meerbloemhof van Monuta en Gemeente Zoetermeer boden deze facilitering aan. Vanuit Monuta heeft Esther Snelders deelgenomen aan de organisatie.

De herdenking vond plaats in de Meerbloemhof> en op de begraafplaats, die door de Gemeente Zoetermeer sfeervol was verlicht met vuurkorven en fakkels. Wederom konden we rekenen op Zoetermeerse sponsoring en vele extra vrijwillige handen. Zangeres Ester Klören-Ruijg heeft bij de herdenking weer ingetogen en prachtig gezongen. De bijeenkomst werd bezocht door 125 personen en was indrukwekkend.2013

In het najaar van 2013 verscheen Kind van de toekomst, het boek van Kathy Beckers-Mansell over het verlies van een baby. De inzichten uit het boek sluiten aan bij het gedachtegoed van Wereldlichtjesdag. Het is voor weeouders – ouders die een kind hebben verloren – belangrijk dat de naam van een overleden kind genoemd mag worden en dat er erkenning is voor de liefdesband die ondanks de dood tussen weeouders en hun overleden kind blijft bestaan.

Anita de Roode, eigenaar van De Troostkamer, Arline Heemskerk en Kathy Beckers-Mansell, auteur Kind van de toekomst en rouwtherapeut in de zelfstandige praktijk MetJari, besloten als vrijwilligers een eerste Wereldlichtjesdag-bijeenkomst in Zoetermeer te organiseren. De herdenking werd gesponsord door meerdere Zoetermeerse bedrijven en vele vrijwillige handen hielpen mee om de bijeenkomst vorm te geven.

De bijeenkomst vond plaats in het Wilhelminapark en in De Troostkamer. Zangeres Ester Klören-Ruijg heeft met een prachtige verstilling de zang verzorgd. Er waren 60 bezoekers en we kregen terug dat weeouders de herdenking als waardevol hebben ervaren. Er werd gevraagd naar een jaarlijks vervolg.


ik kan je voelen
ik kan je proeven in de wind
ik kan je vinden
want je bent en blijft mijn kind

Uit: De hemel is dichtbij, lied van Bastiaan Ragas en Christiaan Hoff, bewerkt door Ester Klören-Ruijg

Over ons

Kathy Beckers-Mansell
Kathy heeft twee dochters en twee zonen. In 1996 is Jari, haar oudste zoon, overleden. Het verlies van haar zoon is de drijfveer achter Kathy’s werk als rouwtherapeut in haar praktijk MetJari. Zij begeleidt kinderen, jongeren en ouders, die te maken hebben met verlies en trauma, met behulp van rouwtherapie, EMDR, stervensbegeleiding en lotgenotengroepen. Daarnaast is Kathy auteur van het boek Kind van de toekomst over het verlies van een baby. Een volgend boek over hetzelfde thema is in voorbereiding.
Website: www.metjari.nl

Ingrid Nijssen
Ingrid heeft twee zonen. Zij werkt bij een verzekeringsmaatschappij in Zoetermeer, waar zij onder andere mensen begeleidt die door ziekte of letsel hun beroep niet kunnen uitoefenen. Jarenlang is Ingrid vrijwilliger geweest bij Pro Patria en in de ouderraad van de basisschool van haar kinderen, waar zij talloze evenementen heeft georganiseerd.

Anita de Roode
Anita heeft een zoon. Zij is eigenaar van De Troostkamer, een winkel voor passende, lieve cadeautjes voor alle momenten in het leven. Anita is jarenlang vrijwilliger geweest in het Bijna Thuis Huis Zoetermeer, waar zij zorg bood aan stervenden.
Website: www.detroostkamer.nl

Geert Sipman
Geert is vader van twee dochters. Zijn jongste dochter (17) overleed eind 2011 aan kanker. ‘Zoveel momenten dat ik Martine wil helpen, beschermen, liefhebben. Ik kan nu alleen nog maar trots zijn, dat ik haar vader mocht zijn. De positiviteit van Martine geeft mij energie om me in te zetten voor de strijd tegen kinderkanker, te leven met het verlies en zo mogelijk anderen te steunen bij verdriet dat het verlies van een kind met zich meebrengt.'

Anneke van Slooten-Selhorst
Anneke is getrouwd en is moeder van twee zonen. Naast haar werk bij de politie-eenheid Den Haag, werkt Anneke al jarenlang als vrijwilligster bij het Bijna Thuis Huis waar zorg en ondersteuning wordt geboden aan mensen in de laatste fase van hun leven.
V.l.n.r.: Kathy, Ingrid, Anita, Geert en Anneke.
Gebroken glas

Als mijn omtrek vergezel je mij
geef je vaste vorm
lijnen aan de verzameling indrukken
die tezamen ‘ik’ geworden zijn

Zoals zand de dijken dekking geeft, stut je mij
tegen de kracht van de weergaloze zee
machtig voel ik mij met jou
om mijn gebroken glas heen

Onaantastbaar door jou beschermd
de scherven van geluk
die met geen lijm
tot een geheel te helen zijn

Kathy Beckers-Mansell

Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

ANBI
Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer is vanaf 1 januari 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status wordt slechts dan verstrekt als een stichting aantoonbaar het maatschappelijk belang en/of het goede doel dient. Op grond van de ANBI-status zijn donaties, giften en schenkingen aan Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer voor de gever aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn schenkingen en erfenissen vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
Meer informatie vindt u hier.

Adres: Wolgastroom 26, 2721 DD Zoetermeer
Telefoonnummer: 06 - 10 42 45 87
E-mail-adres: info@wereldlichtjesdagzoetermeer.nl
Website: www.wereldlichtjesdagzoetermeer.nl

Kamer van Koophandel: 67201520
Fiscaal nummer (RSIN): 856873032
Bankrekeningnummer: Regiobank IBAN: NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer

Bestuur
Kathy Beckers-Mansell, voorzitter
Ingrid Nijssen, secretaris
Ton Beckers, penningmeester
Anita de Roode, algemeen bestuurslid
Anneke Van Slooten-Selhorst, algemeen bestuurslid
Geert Sipman, algemeen bestuurslid

Het vrijwillige bestuur en andere betrokken vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het organiseren van een jaarlijkse herdenking of een andere activiteit met als doel het bieden van steun en erkenning aan ouders die een kind hebben verloren en hun naasten.

Financieel:
De stichting is opgericht in 2016 en het eerste boekjaar eindigt derhalve op 31-12-2016. De stichting begon met een positief saldo van € 306,18 dat bestond naar aanleiding van de organisatie van Wereldlichtjesdag 2015, voordat de stichting in het leven geroepen werd. Het positieve resultaat over ons eerste boekjaar bedraagt ruim 1.000 euro waarmee het saldo van de activa uitkwam op € 1.038,21 aan het einde van 2016. Dit saldo zal een basis geven voor de plechtigheid van het komende jaar.

Baten
Tijdens het eerste jaar van de stichting hebben we giften ter waarde van € 1048,47 mogen ontvangen. Dit zijn zowel giften van bedrijven als van particulieren. De oprichting van de stichting is belangeloos gedaan door onze notaris Just te Zoetermeer en is niet als bate verantwoord.

Lasten
De kosten voor de plechtigheid zijn voornamelijk de kosten voor kaarsen, bloemen voor de muzikanten en attaenties voor de vrijwilligers. Er is eenmalig op geadverteerd, de overige kosten bedragen kosten voor de inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel.

Jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag 2016.Dank

Particulieren
Vele gulle particuliere gevers en behulpzame vrijwilligers leveren een bijdrage aan de totstandkoming van deze herdenking, waarvoor onze grote dank.

Ondersteuning
Wereldlichtjesdag Zoetermeer wordt gefaciliteerd door Monuta Uitvaartzorg. Monuta stelt ons de locatie Meerbloemhof met alle interne faciliteiten, waaronder catering en drukwerk, ter beschikking, waarvoor onze grote dank.

De Gemeente Zoetermeer stelt de begraafplaats met sfeervolle verlichting voor ons open en werkt via Floravontuur mee aan de bekendmaking van onze herdenking, waarvoor onze grote dank.

Het Monuta Charity Fund heeft onze fondsaanvraag voor de bouw van deze website gehonoreerd, waarvoor onze grote dank.

Sponsoring
Wereldlichtjesdag Zoetermeer wordt gesponsord door onderstaande Zoetermeerse bedrijven die zich maatschappelijk verbonden voelen met de gemeenschap van Zoetermeer. Hun bijdrage maakt Wereldlichtjesdag 2016 in Zoetermeer mede mogelijk, waarvoor onze grote dank.

Het licht van Wereldlichtjesdag
Het licht van gedeelde rouw
Het licht van troost
Het licht van erkenning van het verdriet
Het licht van herinneringen
Het licht van vergeving
Het licht van overgave aan de loop van het leven
Het licht van aanvaarding
Het licht van nieuw geluk met een rouwrandje
Het licht van hoop
Het licht van blijvende verbintenis
Het licht van liefde

Uit: Overpeinzing Wereldlichtjesdag, ongepubliceerde tekst van Kathy Beckers-Mansell

Contact

Via e-mail:
info@wereldlichtjesdagzoetermeer.nl

Of persoonlijk:
Anita de Roode
In De Troostkamer
Dorpsstraat 112G
Zoetermeer

We zijn blij met kleine en grote donaties.
Als u iets wilt geven, dan kunt u een bijdrage storten op rekeningnummer NL27 RBRB 0943 4861 49 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer of persoonlijk een bijdrage doen in het donatiepotje dat bij Anita in De Troostkamer staat.
Met uw bijdrage kunnen we met veel vrijwillige handen Wereldlichtjesdag organiseren!

Aanmelden

Voornaam van het overleden kind*

Achternaam van het overleden kind**

Naam aanmelder

Aantal personen

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Hoe heeft u van ons gehoord?

(Anti spam)
* Tijdens de herdenking zullen we de namen van de overleden kinderen noemen. Het komt voor dat er meerdere overleden kinderen worden genoemd met dezelfde voornaam.
** Wanneer u de naam van uw kind met voor- en achternaam wilt laten noemen, dan kunt u hier de achternaam invullen.